Menneitten sukupolvien muistomerkki

Paikalla voi kunnioittaa menneitä sukupolvia.

Tekijä: Taisto Martiskainen